ZALOGUJ SIĘ

Zarejestruj się!
Zapomniałem hasła!

NASZ ADRES

Szkoła Podstawowa

 

• ul. Zamarte 2

• 89-430 Kamień Krajeński

• tel. (052) 5-88-02-91

POGODA

Zobacz jaka jest prognoza dla twojej okolicy.

Historia szkoły Drukuj
Redaktor: Administrator   
13.02.2009.

Szkoła   Podstawowa   w   Zamartem

 

Historia szkoły w Zamartem sięga roku 1959. Wmurowanie kamienia węgielnego miało miejsce 1 kwietnia 1959 roku, a oddanie do użytku nastąpiło 2 sierpnia tego roku. Była to pierwsza w kraju szkoła wiejska – "Pomnik Tysiąclecia".  Obecnie jest to 6 - letnia szkoła podstawowa z oddziałem przedszkolnym, której organem prowadzącym jest Burmistrz Kamienia Krajeńskiego. Znajduje się ona w pobliżu drogi krajowej nr 25 w sąsiedztwie klasztoru i kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Bazę szkoły stanowi budynek, w którym znajduje się sześć izb lekcyjnych, pracownia komputerowa, sala gimnastyczna, biblioteka, świetlica, pomieszczenie kuchenne oraz administracyjne. Pomieszczenia mają estetyczny wygląd, wyposażone są w nowoczesne środki przekazu i niezbędne pomoce dydaktyczne, niektóre sale w nowe meble. Budynek otoczony jest dużym ogrodzonym terenem, otoczony drzewami i krzewami, wyznaczono na nim boisko do gry w piłkę nożną. Placówka zapewnia dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki dla ich prawidłowego rozwoju. Obecnie w szkole naukę pobiera 70 uczniów z Zamartego i okolicznych wsi: Jerzmionek, Niw, Nowej Wsi i Obkasu. W szkole pracuje 12 wykwalifikowanych nauczycieli są wśród nich nauczyciele dyplomowani i mianowani. Szkoła oferuje całodzienną opiekę nad dziećmi oraz bogatą ofertę zajęć pozaszkolnych umożliwiających rozwój zainteresowań uczniów. Jest to koło: teatralne, przyrodnicze, dziennikarskie, sportowe, muzyczno-taneczne, plastyczne, j. angielskiego i j. niemieckiego, religijne. W szkole realizowane są także projekty edukacyjne między innymi: "Umiem pływać" - projekt Urzędu Marszałkowskiego, "MultiSport"- projekt rządowy dla kl. II i III dotyczący rozwoju fizycznego i umiejętności sprawnościowych, "Mały mistrz" "- projekt rządowy dla kl. I dotyczący rozwoju fizycznego i umiejętności sprawnościowych, ,,Przyjazna adaptacja dziecka w szkole" - projekt promujący przyjazną adaptację dzieci w edukacji szkolnej, program "Szklanka mleka" i " Owoce w szkole". Dzieci swoje zdolności i umiejętności mogą prezentować w różnego rodzaju przeglądach, konkursach wewnętrznych i zewnętrznych oraz zawodach sportowych. Sukcesy odnoszą w powiatowych konkursach piosenki angielskiej, piosenki niemieckiej i konkursach plastycznych. W gminnych konkursach BRD, Festiwalu Piosenki Przedszkolnej, Turnieju Słowa, przeglądzie jasełek, pastorałek i kolęd oraz w zawodach i rozgrywkach sportowych. Aktywność dzieci widoczna jest w różnego rodzaju programach i akcjach charytatywnych, ekologicznych, tj.: "Góra grosza", "Nie pal przy mnie proszę", "Czyste powietrze wokół nas", sprzątanie świata, Dzień Ziemi. Dzieci uczestniczą w zbiórce makulatury, nakrętek, elektroodpadów i wspomagają schronisko dla zwierząt w Chojnicach. Oferują pomoc osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji. Szkoła aktywnie uczestniczy w wielu przedsięwzięciach oraz w życiu kulturalnym wsi organizując uroczystości środowiskowe. Prężnie współpracuje z władzami miejskimi Kamienia Krajeńskiego, Sołtysem i Radą Sołecką, proboszczem Zakonu Karmelitów Bosych z Zamartego. Dzięki owocnej współpracy udało się zrealizować wiele zamierzonych działań. W kalendarzu imprez szkolnych znalazł się: festyn rodzinny organizowany w czerwcu, dzień seniora, Dzień Babci i Dziadka, lipcowy festyn środowiskowy organizowany wspólnie z sołectwem, lipcowy festyn parafialny organizowany wspólnie z parafią oraz wigilia szkolna z udziałem lokalnych władz. Imprezy są uatrakcyjniane występami dzieci. Jednym z ważniejszych przedsięwzięć było nadanie w dniu 08.10.2013 r. szkole imienia Marii Konopnickiej, która piórem przekazywała takie wartości, jak: prawda, sprawiedliwość, patriotyzm, wrażliwość na krzywdę Szkoła Podstawa w Zamartem drugiego człowieka, współczucie, odpowiedzialność, pracowitość, które wpajane są i przekazywane uczniom. Szkoła jest organizatorem konkursów powiatowych: "Konkurs piosenki angielskiej", "Konkurs piosenki niemieckiej", gminnego konkursu recytatorskiego i BRD oraz zawodów sportowych "Pluszowy miś". Placówka współpracuje z wieloma instytucjami świadczącymi poradnictwo i pomoc uczniom, zgodnie z ich potrzebami i sytuacją społeczną. Wszelkie wydarzenia szkolne są odnotowywane w kronice i publikowane w prasie lokalnej "Wiadomości Krajeńskie" 

 1959 – 2009

 50 lat

pierwszej wiejskiej tysiąclatki w Polsce

 

KALENDARIUM  Z  KRONIKI  SZKOŁY

 

2.09.1958 r.

Rozpoczęto rok szkolny 1958/1959. Stan uczniów wynosi 115, w tym 24 w pierwszej klasie. Zajęcia odbywają się przy 4 siłach nauczycielskich.

20.10.1958 r.

Dnia 20.10.1958 r. powołano Komitet Budowy Szkoły w Zamartem. W skład komitetu weszli: ob. Cieślewicz, przewod. Prezydium G.R.N.w Doręgowicach , ob. Nowak Józef – rolnik, ob. Kaduński Bernard – ślusarz IHAR, Czapczyk Jan – kierownik gospodarstwa IHAR, Jabłoński Bolesław – kier. Szkoły, ob. Zygmański Feliks – rolnik, ob. Kosecki – kier. PGR Niwy oraz sołtysi poszczególnych wsi. Ludność całej gromady zobowiązała się pomagać przy budowie finansowo i robocizną. Szkoła ma być pomnikiem Tysiąclecia Państwa Polskiego

22.11.1958 r.

Dzień Nauczyciela obchodzono bardzo uroczyście. W tym roku odbyło się w auli Szkoły Podstawowej nr 1 w Chojnicach spotkanie nauczycieli z przedstawicielami władz terenowych. W czasie spotkania udekorowano zasłużonych nauczycieli krzyżami zasługi i wręczono nagrody pieniężne w wysokości 1000 zł. Na terenie gromad odbyły się nadzwyczajne sesje Gromadzkich Rad Narodowych, na których omawiano sprawy wychowawcze młodzieży.

21.12.1958 r.

W dniu dzisiejszym rozpoczęły się ferie zimowe, które trwać będą do dnia 6 stycznia 1959 r. W czasie ferii zorganizowano zabawy dla dzieci tut. Wsi w świetlicy miejscowego Instytutu Hodowli Roślin.

31.12.1958 r.

Inwentaryzacja sprzętu szkolnego wykazała, że biblioteka  szkolna liczy 1065 książek. W szkole znajduje się punkt biblioteczny obsługiwany przez Bibliotekę Gromadzką w Doręgowicach.

W okresie jesienno – zimowym prowadzi się w tut. Szkole dokształcanie młodzieży pracującej w zakresie programu nauczania klasy siódmej . Na kurs uczęszcza 18 osób, z tego 4 z Doręgowic, 1 z Niw, 3 z Jerzmionek i reszta z Zamartego. Kurs potrwa do końca marca 1959 r. Wykładowcami są nauczyciele tut. Szkoły.

7.01.1959 r.

Z dniem 7 stycznia 1959 r. wprowadzono tarcze uczniowskie z napisem „S P Zamarte”. Tarcze wpłynęły na lepsze zachowanie się uczniów poza szkołą.

19.01.1959 r.

Dnia 19 stycznia 1959 r. podały władze szkolne i Dyrekcja Zjednoczeń Budownictwa w Bydgoszczy do wiadomości, że z dniem 20 stycznia Br. Przystępują do budowy nowej szkoły, która ma stanąć do dnia 30 czerwca br. Władzenbr. ie zawiodły a chłopi zobowiązali się pomagać niefachową robocizną i furmankami. Poza tym opodatkowali się 2%  dochodowości na rzecz szkoły. Do dnia 8 lutego br. Wykopano doły pod piwnice i fundamenty. Z wielkim entuzjazmem wywozili chłopi ziemie z placu budowy. Ob. Nowak Jozef jako komendant wywozowy spisał się dobrze. Miejscowy IHAR wozi na przyczepach traktorowych cegłę z cegielni „Igły” pod Chojnicami. Marzenia dzieci i społeczeństwa spełniły się. Budowa ruszyła pełną parą.

7.01.1959 r.

Dnia 7 stycznia br. Urządzono zabawę karnawałową dla uczniów szkolnych. Dzieci w specjalnych kostiumach, czapeczkach na głowach popisywały się występami artystycznymi. W czasie zabawy dzieci otrzymały słodycze i czekoladki. Dzieciom przygrywał ob. Kołduński Bernard – przew. Komitetu Rodzicielskiego.

Dzieci zobowiązały się uczcić Tysiąclecie Państwa Polskiego przez zbiórkę pieniędzy na rzecz  nowej szkoły Każdy uczeń zobowiązał się z własnych oszczędności wpłacić 1000 groszy dla tysiąca szkół.

1.04.1959 r.

Społeczeństwo powiatu chojnickiego dla uczczenia Tysiąclecia postanowiło wybudować w ramach czynu społecznego i z funduszów społeczeństwa 7 nowych szkół.  Budynki te staną w tut. Wsi, JArcewie, Charzykowach, Kłodawie, Zielonej Hucie, Rolniku i we wsi ???????? JEdnoczesnie postanowiono rozbudować dalszych 16 szkół. Dzisiaj w zamartem wmurowano kamień węgielny w pierwszej szkole Tysiąclecia na terenie powiatu chojnickiego. Szkoła ta, której mury sięgają już parteru , zostanie wybudowana z funduszów Bydgoskiego Zjednoczenia Budownictwa Terenowego. Przedsiębiorstwo wyasygnowało na ten cel przeszło milion złotych. Szkoła w Zamartem będzie gotowa już w lipcu. Tak więc dzieci z tej wsi będą się uczyć od września br. w nowym pięknym budynku szkolnym. Wmurowania aktu erekcyjnego dokonał przewodniczący Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy ob. Nowak w asyście kuratora okregu szkolnego bydgoskiego ob. Buchowskiego i przewodniczącego Prezydium Powiatowej Rady Narodowej z Chojnic Ob. Nogala. NA placu budowy znalazło się 15 taksówek, które przywiozły przedstawicieli Partii, stronnictw i organizacji. Wśród nich nie zabrakło nawet posła kaszubskiego z Lipnicy ob. Machula Bolesław. Dzieci szkolne udekorowały plac flagami narodowymi i transparentami. Poza tym wręczyły kwiaty przedstawicielom władz wojewódzkich  i powiatowych. Po uroczystości zaproszono gości i załogę robotników na tradycyjna lampkę wina. Można powiedzieć, że wies Zamarte doczekała się wielkiego przełomu historycznego. Ob. Rekowski Jan , najstarszy pracownik tut. Majatku będąc na budowie powiedział: „ w tym miejscu przez 40 lat orałem ziemię i rozwoziłem gnój, a dzisiaj gra tu orkiestra i buduje się gmach”. Był to naprawde uroczysty dzień dla całej wsi Zamarte. Prasa w sposób dość obszerny informowała mieszkańców województwa o naszych poczynaniach . Wspomnę jeszcze o wielkim wysiłku  tut. Nauczycieli , którzy poświęcili nawet ferie wiosenne na przygotowanie dzieci i   dekoracji do powyższej uroczystości oraz zabiegi ob. Nowaka Józefa, który wpłacił na ten cel 500 zł i zaopatrzył stoły w szynkę i wędliny. Dzielnie pracowały również żony nauczycieli nad przygotowaniem posiłków. Poniżej umieszczam wycinek prasy na temat poprzednio podanej recenzji. Notatki z prasy wklejam w tym celu, by przekazać w   jaki sposób kształtowała się praca i jak długo czyniono starania by osiągnąć powyższy cel.

10.05.1959 r.

Doceniając ważność  kształcenia artystycznego  w szkołach, które SA jednym z waznych czynników wychowania młodzieży , nauczycielstwo tut. Szkoły poświęca dużo czasu na prace pozalekcyjne. W toku tych zajęć bowiem nauczyciele uczą młodzież rytmiki, pielęgnująśpiew wielogłosowy, uczą recytować utwory literatury pięknej. Są to formy , które rozwijają smak estetyczny młodzieży i jej kulturę. Dużo wrażeń estetycznych doznała młodzież wraz ze swymi nauczycielami na rejonowym pokazie pieśni, muzyki i tańca w Ogorzelinach i Chojnicach. Szkoła tutejsza wywiązała się dobrze , co wspomina również prasa. Podinspektor Oswiaty Franciszek Kummer w podsumowaniu wyraził nauczycielom w imieniu komisji wyrazy uznania za pracę zachęcając do osiagania jeszcze lepszych wyników. Wspólne spotkanie zespołów artystycznych z Ogorzelin , Dąbrówki, Sławęcina, Obkasu i Zamartego mają jeszcze  jeden dodatni moment: upowszechnianie osiągnięć dobrej pracy artystycznej i na usuwaniu niedociągnięć w słabszych zespołach. Przyczyni się to zapewne do podniesienia ogólnego poziomu artystycznego w szkołach w następnym roku szkolnym.

 

3.06.1959 r.

W dniu dzisiejszym uroczyście obchodzono Międzynarodowy Dzień Dziecka. Dzieci naszej szkoły wybrały się do lasu, gdzie przy ognisku harcerskim odśpiewano kilka pieśni. Przedstawiono tańce i humoreski na co dzień. Przeprowadzono również eliminacje  sportowe dla uczniów wszystkich klas. Najwięcej uciechy sprawiły biegi. Na czworaka, z toczeniem piłki nożnej po ziemi oraz skoki we workach. Najlepsi sportowcy otrzymali nagrody jak : mydełka, zeszyty, pastę do  zębów i cukierki.

8.06.1959 r.

W planach  budowy nowej szkoły  poczyniono pewne zmiany. Kuratorium w Toruniu poleciło dobudować salę gimnastyczną ze sceną i pomieszczeniami przeznaczonymi na ustawienie aparatu filmowego. A więc jeszcze jedna korzyść dla dzieci i  społeczeństwa.

 

15.06.1959 r.

W dniach od 15 do 18 czerwca 1959 r. zorganizowano wycieczkę szkolną do Gdańska i Gdyni. Dzieci zakwaterowały się w schronisku szkolnym w Sopocie. W czasie wycieczki zwiedzano miasto i port w Gdańsku, Westerplatte, Oliwę oraz port w Gdyni. Najwięcej wrażeń uczniom dały oględziny  statku transatlantyckiego „Batory”, największego statku pasażerskiego Polski, który obsługuje stała linię morską Gdynia – Ameryka.

 

20.06.1959 r.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego nastąpiło w dniu dzisiejszym. Stan dzieci przedstawiał się w ciągu roku następująco:

Kl. I – 24

Kl.II – 20

Kl.III – 20

Kl.IV – 13

Kl.V – 18

Kl.VI – 13

Kl.VII – 4

Klasę siódmą ukończyło 4 uczniów . na następny rok szkolny pozostawiono we wszystkich klasach 12 uczniów.

27.06.1959 r.

W dniu dzisiejszym odbył się w Chojnicach pogrzeb pracownika załogi ciesielskiej, która wiązała dach przy Sali gimnastycznej. Niejaki Jerzy Burchard w czasie pracy zauważył, że belki nie zostały zabezpieczone i podnosząc z załogą główne legary spowodował obsunięcie belek i desek, które runęły na niego z całym ciężarem materiału. Skutek był fatalny. Jerzy Burchard doznał pęknięcia czaszki i wylewu krwi do mózgu. Miejscowy felczer ob. Cimiński udzielił  mu pierwszej pomocy i karetką pogotowia odwieziono ob. Burcharda do szpitala w Chojnicach, a następnie do Bydgoszczy, gdzie dokonano operacji głowy. Wyżej wymieniony przez 5 dni nie odzyskał przytomności i umarł. Rada Gromadzka w  Doręgowicach i dzieci szkolne wzięły udział w pogrzebie.

2.08.1959 r.

W dniu 2 sierpnia 1959 r. nowa szkoła została oddana do użytku. Wieś Zamarte przeżywała wielką uroczystość. Na placu przed szkołą zgromadziło się około  10 tysięcy ludzi. Z władz centralnych byli obecni Marszaek Sejmu PRL Czesław Wycech, który dokona przecięcia wstęgi, minister Skrzeszewski, Gen. Konsul Związku radzieckiego w Gdańsku Soborszczykow. Z władz wojewódzkich z Bydgoszczy byli: tow. Marzec I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PZPR, sekretarz Wojewódzkiego Komitetu ZSL, Wiceprzewodniczący Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej , wizytator kuratorium Okręgu Szkolnego w Toruniu ob. Sobczak. Budowniczowie szkoły zostali odznaczeni złotymi i srebrnymi  krzyżami zasługi. Atrakcja dla widzów było lądowanie helikoptera i samolotów. Na dziedzińcu odbywały się popisy zespołów teatralnych z Warszawy, Bydgoszczy, Chojnic, Czerska i dzieci mandolinistów z Wiela. Tańczono i bawiono się do rana.

 

1.09.1959 r.

W dniu dzisiejszym rozpoczęto nowy rok szkolny 1959/1960. Dzieci i rodzice zgromadzili się w nowej Sali gimnastycznej, gdzie wysłuchali przemówienia radiowego Ministra Oświaty, przemówień kierownika szkoły, przewodniczącego Komitetu Rodzicielskiego i wizytatora Kuratorium z Torunia. Obecni byli również przedstawiciele Partii i władza z Chojnic. Po uroczystości odbyły się występy dzieci szkolnych i wspólna herbatka. Należy zaznaczyć , że w dniu tym  przyjechała specjalna ekipa filmowców z kinematografii z Gdańska, by nakręcić do kroniki filmowej pierwszy dzień w nowej szkole. Dzieci przy dźwiękach orkiestry pożegnały starą szkołę, w której uczono od 1842 roku i w marszu przeszły uroczystości na teren nowej szkoły. W dniu rozpoczęcia roku szkolnego wmontowano w Sali aparat filmowy dla dzieci jako dar Okręgowego Zarządu Kin w Bydgoszczy.

30.10.1959 r.

Dnia 30 października 1959 r. uczniowie tut. Szkoły  udekorowali groby  poległych żołnierzy i zobowiązali się do wychowywania kwiatów doniczkowych, by z wiosną następnego roku ozdobić powyższe mogiły .

3.11.1959 r.

  W dniu dzisiejszym nastąpiło otwarcie szkoły przysposobienia rolniczego dla młodzieży pozaszkolnej w wieku od 14-18 lat. Zajęcia w powyższej szkole obejmują  naukę języka polskiego, historii, matematyki, uprawy roślin, hodowli zwierząt, bezpieczeństwa i higieny pracy. Poza tym  uczniowie założą poletka doświadczalne, na których prowadzić będą zajęcia praktyczne. Przewiduje się również wprowadzenie nauki  gotowania i szycia oraz występy towarzyskie na sali.

15.11.1959 r.

Wojewódzki Konserwator Ochrony Przyrody w Bydgoszczy przydzielił tut. Szkole poidełko i karmnik dla ptaków . Powyższy sprzęt przekazano uczniom klasy piątej, którzy zaopiekują się ptaszkami w porze zimowej.  Pozostali uczniowie postanowili przynosić karmę .

20.11.1959 r.

Zakłady radiotechniczne „Diora” w Dzierżoniowie ufundowały dla nowej szkoły radioodbiornik marki „Serenada” wartości 3600 zł. Wraz z adapterem, do którego podłączone zostaną głośniki.

21.11.1959 r.

W Dzień Nauczyciela zorganizowano w tut. szkole  poranek z udziałem członków Komitetu Rodzicielskiego i Opiekuńczego. Wychowankowie obdarzyli swoich nauczycieli wartościowymi upominkami. Członkowie Komitetu Opiekuńczego wręczyli każdemu nauczycielowi komplet książek. Wieczorem na nowej Sali odbył się wieczorek towarzyski zorganizowany przez Komitet Rodzicielski w Zamartem.

 

31.12.1959 r. 

Kółko Rolnicze w Zamartem zorganizowało w nowej Sali gimnastycznej uroczystość noworoczną , na którą zaproszono miejscowych obywateli wraz z rodzinami. Uczestnicy uroczystości bawili się do rana i byli nadzwyczaj zadowoleni, gdyż dotąd tut. ludność nie miała Sali i siedziała „za piecami”. Można powiedzieć, że szkoła bawi dzieci i dorosłych.

7.01.1960 r.

Staraniem nauczycieli i uczniów tut. szkoły oraz zarządu Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Chojnicach zorganizowano sklepik uczniowski z artykułami piśmiennymi. Zarząd G.S. przekazał na powyższy cel 1500 zł., a uczniowie wpłacili swoje udziały w  wysokości od 5 do 10 zł. Na sklepowych wytypowano uczniów klas starszych.

15.01.1960 r.

Dzieci szkolne zrzeszone w kółkach artystycznych przy tutejszej szkole zorganizowały pod kierunkiem nauczycieli Jabłońskiego, Żaka i Tomkiewicz Alicji uroczystość choinkową w nowej Sali gimnastycznej. Na scenie pokazano rzeczy poważne i wesołe. Repertuar obejmował obrazy sceniczne pt. „Ośle uszy”, „Wynalazek”, „Powitanie Nowego Roku”, „Szopka” i tańce dziewcząt w kostiumach gimnastycznych. NA powyższą imprezę zaproszono rodziców. Czysty dochód w kwocie 500 zł. Przeznaczono na zakup pomocy naukowych. Był to pierwszy występ dzieci na sali wobec tak licznie zgromadzonej publiczności.

 

25.01.1960 r.

Piękna sala szkolna wpadła w oczy „Niebieskich ptaków” z Grudziądza. Żołnierze z jednostki lotniczej bawili swoimi występami estradowymi  tut. ludność. Z okazji przypadającej 15 rocznicy wyzwolenia tych ziem spod okupacji hitlerowskiej przez wojska armii radzieckiej i polskiej pokazano na scenie dorobek kulturalny naszych żołnierzy. Śmiech, humor i oklaski wypełniły program naszych gości.

3.02.1960 r.

Wszystkie dzieci zostały poddane badaniom i szczepieniu przeciwko chorobie Heine- Medina. Przeprowadzono szczepienia doustne. Dzieci badał miejscowy felczer med. ob. Ciemiński Jan.

9.03.1960 r.

Budowniczowie Zjednoczenia Przedsiębiorstw Budownictwa terenowego w Bydgoszczy nie zakończyli swej działalności  oddaniem do użytku budynku szkolnego, opiekują się nadal dziatwą szkolną tego terenu. W dniu dzisiejszym gościli w szkole przedstawiciele dyrekcji , rady zakładowej i podstawowej organizacji partyjnej przedsiębiorstwa , by stwierdzić czy w oddanym do użytku budynku nie ma braków i usterek. Młodzież powitała budowniczych niezwykle serdecznie , bo dobrze się czuje w nowej szkole. Goście z Bydgoszczy stwierdzili  z prawdziwą radością , że młodzież dba o szkołę. Ściany budynku zastano w takim stanie jak przed półroczem, kiedy oddawano go do użytku. W klasach czyściutko, wszędzie pełno kwiatów. Okazuje się , ze nowa szkoła służy nie tylko młodzieży. Ześrodkowuje ona całe życie kulturalne wsi. Sala gimnastyczna została bowiem tak urządzona, ze stanowi równocześnie salę kinową i teatralną. Tu odbywają się wieczorki towarzyskie, wyświetla filmy kino objazdowe, dzieci przedstawiają inscenizacje. Zjednoczenie ufundowało premie dla najlepszych uczniów  szkoły. Otrzymają oni bezpłatne wczasy  w domach wczasowych  przedsiębiorstwa nad morzem. Równocześnie zobowiązało się ono wybudować garaż na rowery. Spora część młodzieży korzysta z tego właśnie środka lokomocji.

18.03.1960 r.

Urząd Telekomunikacyjny w Chojnicach podłączył w klasach w Sali i na zewnątrz budynku kosztem około 8000 zł. Głośniki do aparatu radiowego, ufundowanego przez Zakłady Radiotechniczne „Diora” w Dzierżoniowie. Głośniki zostaną wykorzystane w pracy dydaktyczno – wychowawczej. Uczniowie będą się uczyć lekcji z audycji radiowych. Większe głośniki  zainstalowano w Sali tak, by można korzystać z nich na lekcjach wychowania fizycznego i zabawach szkolnych.

 

24.04.1960 r.

Przez okres zimowy odbywał się w tut. szkole kurs motorowy na motocykl i traktor dla uczniów wieczorowej szkoły Przysposobienia Rolniczego i miejscowej młodzieży ze stacji doświadczalnej tut. IHAR. Prelegentami kursu byli wykładowcy z ramienia PZM z Chojnic. Kurs ukończyło 25 osób. Najmłodszy z uczniów liczył 15 lat i doskonale opanował maszynę. Dodać należy, zenie zabrakło kobiet.

 

7.05.1960 r. 

W dniu dzisiejszym młodzież tejże szkoły zasadził 180 drzew i 12 krzewów / buki i cisy/ na boisku i działce przed szkołą. Drzewka sprowadzono z Bydgoszczy. W zadrzewianiu brali udział inżynierowie leśnictwa ob. ob. Konracka i Adamkiewicz z Bydgoszczy w ramach akcji 1000 drzew na 1000 – lecie Państwa Polskiego.

 

23.06.1960 r.

Bardzo uroczyście zakończono rok szkolny 1959/1960. Na 132 uczniów nie promowano 12. Klasę siódmą ukończyło 12 uczniów . 11 uczniów zapisało się do szkół średnich  i zawodowych. Jeden uczeń pozostał w domu i będzie uczęszczał do szkoły rolniczej. Widać , ze rolnictwo  nie ma powodzenia.

 

 Historia  szkoły

 

     Pierwsza wzmianka dotycząca powstania naszej szkoły pojawiła się w notatce dotyczącej Planu 5-letniego w „Gazecie Pomorskiej” z dnia 1 lutego 1956 roku. Prace przy budowie nowej szkoły ruszyły w lutym 1959 roku. Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego miała miejsce 1 kwietnia 1959 roku. Szkoła została oddana do użytku 2 sierpnia 1959 roku. W szybkim tempie też dobudowano salę gimnastyczną. Od 2 września 1959 roku dzieci mogły podjąć naukę w nowej szkole.

       Jest to pierwsza szkoła wiejska w kraju – „Pomnik Tysiąclecia” -  ,który ufundowały i zbudowały załogi Zjednoczenia Przedsiębiorstw Budownictwa Terenowego województwa bydgoskiego.

 

Kierownicy i dyrektorzy szkoły:

 

Bolesław Jabłoński, Henryk Jurgiel, Józef  Żok, Maria Ulindo, Alicja Łakoma , Magdalena Szulc, Dariusz Fridehl, Maria Mazur, Krystyna Suchomska

 

Szkoła dziś

 

       Obecnie jest to 6- letnia szkoła podstawowa z oddziałem przedszkolnym, do której  uczęszczają dzieci z Zamartego i okolicznych wsi : Jerzmionek, Niw, Nowej Wsi i Obkasu. W szkole pracuje 12 wykwalifikowanych nauczycieli.

       Uczniowie swoje umiejętności i zdolności mogą rozwijać działając w różnych kołach zainteresowań. Są to : koło teatralne, informatyczne, przyrodnicze, dziennikarskie, sportowe ,muzyczno-taneczne, plastyczne. Często osiągają czołowe miejsca biorąc udział w różnych konkursach i zawodach sportowych.

Szkoła aktywnie uczestniczy w wielu przedsięwzięciach oraz  w  życiu kulturalnym wsi organizując uroczystości środowiskowe. Prężnie współpracuje z organem władz miejskich z Kamienia Krajeńskiego, jak również  rodzicami, Radą Rodziców, sołtysami wsi, proboszczem Zakonu Karmelitów Bosych  z Zamartego. Dzięki owocnej współpracy udało się zrealizować wiele zamierzonych działań. Jednym z ważniejszych przedsięwzięć było podjęcie uchwały o nadaniu szkole imienia. Po przekazaniu informacji społeczności szkolnej i lokalnej  przystąpiliśmy do realizacji szeregu zadań związanych z nadaniem imienia Szkole Podstawowej w Zamartem. Postacią, która stanowiła doskonały wzorzec  okazała się Maria Konopnicka- wybitna poetka, nowelistka, publicystka. Osoba, która piórem przekazywała takie wartości, jak: prawda, sprawiedliwość, patriotyzm. Wartości, które pragniemy wpajać     i przekazywać uczniom naszej placówki.

 

      Grono Pedagogiczne w roku szkolnym  2013/2014

v  mgr Krystyna Suchomska - dyrektor szkoły ,nauczyciel przyrody i historii

v  mgr Danuta Drogosz - nauczyciel języka polskiego

v  mgr Jan Rygielski- nauczyciel matematyki, informatyki, plastyki, muzyki

v  mgr Jacek Plata – nauczyciel wychowania fizycznego

v  mgr Zenobia Gorgoń – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, pedagog

v  mgr Maria Mazur – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

v  mgr Dorota Piejko – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

v  mgr Katarzyna Graczyk – nauczyciel wychowania przedszkolnego

v  Paulina Siuda – nauczyciel języka angielskiego

v  mgr Marzena Tuńska-Swobodzińska – nauczyciel języka niemieckiego

v  mgr Dawid Pindel – brat zakonny, katecheta

v  mgr Joanna Jańczak - logopeda

 

Działania szkoły związane z wyborem patrona

Działań i czynności związanych z pogłębieniem przez uczniów  wiedzy o Patronie oraz przygotowaniem szkoły do uroczystości wyliczyć możemy cały szereg. Przez cały rok szkolny 2012/ 2013 gromadziliśmy w bibliotece szkolnej materiały naukowo- biograficzne dotyczące osoby Marii Konopnickiej.               W każdej z sal widniały ekspozycje- gazetki klasowe prezentujące  postać       M. Konopnickiej. Na korytarzu  szkolnym  zaprezentowaliśmy ciekawą wystawę pt. ,,Życie i twórczość Marii Konopnickiej w świetle zdjęć i ilustracji” , która była dostępna  nie tylko dla uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły, ale także dla osób i gości odwiedzających naszą placówkę. Nawiązaliśmy kontakt z innymi placówkami oświatowymi noszącymi imię Marii Konopnickiej. Na stronie internetowej naszej szkoły pojawiały się informacje związane z ważnym dla nas przedsięwzięciem. Organizowaliśmy liczne konkursy szkolne, aby spopularyzować postać przyszłej patronki.

 

ü  24.10.2012 Konkurs recytatorski dla klas 0- VI ,,Poznajemy twórczość Marii Konopnickiej”

ü   listopad 2012 Szkolna wystawa i jej prezentacja na korytarzu w placówce ,,Życie i twórczość Marii Konopnickiej w świetle zdjęć i ilustracji”

ü  6.02.2013 Loteria fantowa

ü  Szkolny konkurs poświęcony osobie patrona szkoły ,,Co warto wiedzieć o Marii Konopnickiej” klasy 0- III, IV- VI

ü  marzec 2013 Szkolny konkurs plastyczny dla klas 0- II ,,Krasnoludki i nie tylko”, dla klas III- VI ,,Maria Konopnicka- Portret”

ü  7.05.2013 Szkolny konkurs muzyczny ,,Maria Konopnicka w piosence” dla klas II- VI

 

Wybrane, zrealizowane działania prezentowaliśmy na łamach gazety lokalnej   - Wiadomości Krajeńskie.

W toku naszych działań pozyskiwaliśmy fundatorów. W szkole odbyła się również loteria fantowa, podczas której rodzice mogli zakupić losy i otrzymać wykonane przez uczniów naszej szkoły prace plastyczne. Postać przyszłej patronki stawała się nam coraz bliższa, coraz lepiej uczniowie rozumieli jej twórczość. Dzięki wytrwałej i systematycznej pracy uczniów, nauczycieli i rodziców dążyliśmy ku oczekiwanemu od dawna dnia nadania imienia naszej szkole.

 

Maria Konopnicka – patronka szkoły

 

Maria Konopnicka (1842-1910) - poetka, pisarka, nazywana  „człowiekiem gorącego serca”. W jej twórczości widać głęboką wrażliwość na krzywdę prostych ludzi, ich dramaty, nędzę, bezdomność. Niedola chłopów, wyzysk robotników, losy ich rodzin, a w szczególności dzieci, były głównym tematem jej utworów.                                                                                                                       Równie ważna była dla poetki i pisarki walka o odzyskanie niepodległości. W poezji i nowelach wyrażała żarliwą miłość ziemi ojczystej, protestowała przeciw ugodzie z zaborcą, piętnowała zdrajców i obojętnych. Pisała o godności narodu i wierności Ojczyźnie.  Utwory Marii Konopnickiej są i dzisiaj czytane, wydawane oraz tłumaczone na ponad 40 języków. Najwięcej tłumaczeń doczekała się baśń "O krasnoludkach i sierotce Marysi".  Utwory dla dzieci, w których oprócz świata przyrody, opisów życia wsi, występują baśniowe postaci, rozwijają wyobraźnię, budzą współczucie dla skrzywdzonych, pragnienie sprawiedliwości, przywiązanie do Ojczyzny, szacunek dla pracy i dobroci ludzkiej.  Wartości ważne dla naszej Patronki: patriotyzm, szacunek do historii swojego narodu, tradycji, wrażliwość na krzywdę drugiego człowieka, współczucie, odpowiedzialność, pracowitość, ważne są również dla nas - całej społeczności Szkoły Podstawowej w Zamartem.

 

 

 

 

Copyright © PARTNET 2008 All Rights Reserved