Konkurs Świąteczny !
Autor: Opiekun SU   
08.12.2014.
konkurs_bozonarodzeniowy.jpg

Konkurs na najładniejszy bożonarodzeniowy wystrój klas

w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zamartem

w 2014 roku

 

 

Regulamin konkursu:

1. Organizatorem konkursu jest Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zamartem.

2. W konkursie biorą udział uczniowie klas 0-VI:

      * kategorii wiekowej klas 0-III

      * oraz w kategorii wiekowej klas IV-VI.

3. Konkurs trwa od 1 grudnia do 12 grudnia 2014 roku.

4. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest udekorowanie klasy ozdobami świątecznymi.

5. Do wykonania ozdób można używać dowolnych materiałów.

6. Ocenie podlegać będą:

a. samodzielność wykonania oraz wkład pracy

b. pomysłowość / kreatywność

c. estetyka wykonania

d. oddanie atmosfery Świąt Bożego Narodzenia, czyli zgodność z tematyką

* ozdoby dodatkowe: przybrana w świąteczne ozdoby choinka lub świąteczny stroik.

7. W każdej z czterech kategorii (a-d) podlegających ocenie, można uzyskać od 0 do 10 punktów.

Za ozdoby dodatkowe, o których mowa w punkcie 6 można uzyskać dodatkowe punkty.

8. Oceny dokona komisja konkursowa złożona z przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego oraz Rady Pedagogicznej.

9. Spośród wszystkich dekoracji komisja wyłoni zwycięzców.

10. Zwycięzcy otrzymają od organizatora konkursu nagrodę w postaci dyplomu oraz upominku ufundowanego przez Radę Rodziców.

11. Ogłoszenie wyników konkursu na najładniejszy bożonarodzeniowy wystrój klas nastąpi podczas Wigilii Szkolnej w dniu 19 grudnia 2014 roku.

 

Organizator

 

                                                                                  Samorząd Uczniowski